Florante at Laura

Florante at Laura

Storyboard Text

  • Nasasaktan na si Florante sa tuwing nakikita nito na masaya na magkasama si Laura at Konde Adolfo at gusto na lamng ni florante ang mawala sa mundong ito.
  • Floranteng hindi kayang matangap na si Laura ay nasa piling na ni Konde Adolfo.
  • Iniisip ni Laura na dapat itaktak ni Florante sa kanyang isip na ang pag sama niya sa Konde ay may ibig sabihin.
  • "Aking pa bang ipagpapatuloy ang aking pagmamahal kay laura" na kinakausap ang sarili habang nagpapahing.
  • Ako ay pupunta sa isang gubat upang mnalimot ang lahat.
  • May dalawang leonng lumapit kay Florante upang siya ay kaiinin ngunit ito ay tumigil ng malapit na ito kay florante.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family