makroekonomiks

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
makroekonomiks
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Josh alam mo naba ang pagkakaiba ng makroekonomiks at maykroekonomiks?
  • Oo, Annie sapagkat natalakay saatin na saatin ito ni Sir Roldan
  • Sige nga ngayon ay balik talakayin natin ito at ipaliwanag ang kanilang pagkakaiba
  • Sige Annie! ipaliwanag natin ang kannilang pagkakaiba
  • Ang makroekonomiks ay tungkol sa mga ekonomiks na usapin tulad ng implasyon, paglaki ng kita sa nasyonal, rehiyonal o global na saklaw
  • Ang maykroekonomiks ay sangay ng ekonomiks na sumasaklaw tungkol sa pag-aaral sa galaw ng ekonomiya batay sa bawat indibidwal, maliit na unit ng lipunan o industriya
Over 30 Million Storyboards Created