Rosenthal-effekten

Rosenthal-effekten

Storyboard Text

 • Når man snakker om, hvorvidt dette var etisk korrekt, så er det vigtigt at have elevernes videre udvikling i uddannelsessystemet i mente. Kontrolgruppen får nemlig ikke samme mulighed for at udvikle sig lige så godt som de resterende 20%, hvilket nok føler dem langt henne i systemet.
 • Rosenthal blev flere gange kritiseret grundet IQ-testen, og mange andre prøvede at genskabe eksperimentet. Der var dog meget forskel på, hvor stor succes de fik. Det viste sig, at de største påvirkning blev fundet, der hvor lærerne ubevidst havde forventninger til eleverne på forhånd
 • Undersøgelsen benytter kvantitativ metode da man får resultater fra en stor gruppe elever som man omsætter til grafer og tal, hvor vi efterfølgende kan analysere og fortolker på (selvopfyldende profeti kan det have en betydning på elevernes IQ tests)
 • I min undersøgelse fandt jeg ud af at andre/ens egne forventninger til ens selv påvirker ens præstation. Ens forventninger ender med at gå i opfyldelse, fordi man selv tror så meget på dem
 • I en video fra Min A-kasse der omhandler 2 enæggede tvillinger med samme iq, der skal tage en iq-test, hvor de hver især bliver mødt med henholdsvis tillid og mistillid fra observatøren under testen. Resultatet af undersøgelsen viser at tvillingen der blev mødt med mistillid klarede iq-testen væsentlig dårligere end tvillingen der blev mødt med tillid. 
 • Hvor er du god, bliv ved med det gode arbejde!
 • Kæft jeg er god!
 • Nøj det går skidt
 • Er du sikker på at det er rigtig
 • “Hvordan kommer Rosenthal Effekten til udtryk i casen “Tvillinge-eksperiment: Hvor ondt gør mistillid?””
 • Det viste sig altså i vores case at forskellige forventninger til folks resultater kan påvirke det endelige resultat. Det ses altså i casen at hvis man bliver mødt med gode forventninger/tillid har man en tendens til at klare sig bedre, hvor man har en tendens til at klare sig dårligere hvis man bliver mødt med dårlige forventninger/mistillid. Vores case er altså et tydeligt eksempel på hvordan rosenthal effekten kan ses i det virkelige liv
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family