Search
  • Search
  • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Ang erehe ay isang taong lumalabag sa mga turo ng kastilang simbahan, samantalang ang rebelde/filibustero/subersibo ay isang taong lumalaban sa mga batas ng pamahalaan ng mga Kastila.
  • kabanatang ito, ang tinutukoy na erehe at rebelde ay si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra.
  • Pagkatapos umalis ni Ibarra sa salu-salo ni Kapitan Tiago, lumakad siya sa isang magulong kalye ng Maynila. Sinabi niya na sa rami ng taon niyang umalis sa Pilipinas, nakita niyang wala parin nagbago dito.
  • Habang naglalakad si Ibarra, bigla siyang sinalubungan ni Tenyente Guevarra, at pagkatapos ng mga ilang minuto, kinuwento ni Guevarra kung paano nakulong at namatay ang ama ni Crisostomo Ibarra.
  • Sinabi ni Guevarra na nakulong si Don Rafael Ibarra dahil binintangan siyang pumatay sa isang nangongolekta ng buwis (tax collector).
  • Noong nasa korte siya, naglabasan ang kanyang mga kaaway (kasama si Pari Damaso, na ayaw siya dahil iba ang kanyang pananaw sa buhay mula sa pananaw ng simbahan) na siya ay isang erehe at rebelde. Ikinulong sa bilangguan si Ibarra, at doon na rin siya namatay.
Over 30 Million Storyboards Created