Search
  • Search
  • My Storyboards

liongo story board

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
liongo story board
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasabaybaying- dagat ng Kenya. Hari siya ng Ozi, Ungwana, at Shangha. Siya ang nagmamay- ari ng karangalan bilangpinakamahusay na makata sa kanilang lugar.
  • Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante. Hindi nasusugatan ng ano mang mga armas, ngunit kung siya’y tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod ay mamamatay siya. Tanging si Liongo at ang kaniyang inang si Mbwasho ang nakaaalam nito.
  • Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate. Nais ng pinsan ni Liongo, na si Haring Ahmad na mawala siya kaya ikinadena at ikinulong siya nito. 
  • Mayroong pagpupuring nagaganap sa labas, kaya naman nagkaroon si Liongo ng tyansa na tumakas at manirahan sa Watwa.
  • Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso. Bumangon muli si Liongo at nanalo sa paligsahan ng pagpana, subalit ito pala’y pakana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas.
  • Ibinigay ng Hari ang kaniyang anak kay Liongo upang maging bahagi siya ng kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng anak na lalaki na siyang trumaydor at pumatay sa kanya.
Over 30 Million Storyboards Created