Csinádi Nóra: Ágnes asszony
Updated: 12/7/2020
Csinádi Nóra: Ágnes asszony

Storyboard Text

 • Csillagom hisz ottbenn alszik!
 • Ágnes asszony, hol a férjed?
 • Csitt te, csitt te!
 • Ágnes asszony, mit mos kelmed?
 • Jaj galambom, hogy mehetnék, míg-e foltot ki nem mostam!
 • Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan.
 • Ha ez a kis fény nem volna, Úgy gondolja: megőrülne
 • Oh! irgalom atyja ne hagyj el.
 • Ágnes asszony, mit míveltél?
 • Törvény
 • Oh! irgalom atyja ne hagyj el.
 • Raboskodva bünhödöl te.
 • Eredj haza, szegény asszony! Mosd fehérre mocskos lepled:
 • Méltóságos nagy uraim!Nézzen Istent kegyelmetek:Sürgős munkám van otthon,Fogva Én itt nem ülhetek.
 • Törvénxy
 • Mocsok esett lepedőmön,KI kell a vérfoltot vennem!Jaj, ha-e szenny ott maradna,Hová kéne akkor lennem!
 • Eredj haza, Isten adjon,Erőt ahhoz és kegyelmet!
 • Oh! irgalom atyja ne hagyj el.
 • Oh! irgalom atyja ne hagyj el.
 • Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, és ez így megy évrül-évre, télen-nyáron, szünet nélkül.
 • Oh! irgalom atyja ne hagyj el.
 • Oh! irgalom atyja ne hagyj el.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family