Grasps

Grasps

Storyboard Text

  • Alam mo ba kung paano nagsumikap anmg ating mga ninuno tungo sa pagtatatag ng pansariling pamahalaan?
  • Oo, isa sa mga ito ay ang Batas ng Asamblea ng Pilipinas 1992 o Batas Cooper kung saan ang batas na ito ay binuo ng mga Pilipinong nakikiisa sa Pamahalaang Sibil na itinatag ng mga Amerikano kung saan naging malaking hamon ito upang mapatunayan na handa na ang ating bansa sa pagsasarili at pagiging malaya.
  • Napawalang-bisa rin ang Batas Sedisyon noong 1901 na nagpaparusa sa sinumang may phayag at sumulat ng anumang laban sa pamahalaan nh Estados Unidos.
  • Gayon din ang Batas Panunulisan (Brigandage Act) noong 1902 na nagpaparusa ng pagkabilanggo sa mga PIlipino na magtatayo o bubuo ng mga samahan at kuilusang makabayan.
  • Tana , mayroon ding Batas sa Bandila noong 1907 na nagbabawal sa paggamit ng anumang sagisag o bandila, lalo na ang sagisag ng himagsikan ngunit ito ay napawalang bisa noong 1919.
  • Ang mga pagsasalungatan ito ay ng mga Amerikano ay natapos din noong 1916, nang pagtibnayin ang Batas Jones na nagtadhana sa pagkakakaroon ng senado bilang Mataas ng Kapulungan na siyang papalit sa KOmisyon ng PIlipins.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family