Questions About Remote Learning? Click Here

Unknown Story
Updated: 9/15/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Rex obsides postulat.
  • Cloelia virgō, ūna ex obsidibus, cum castraEtrūscōrum forte haud procul rīpā Tiberis locāta essent, frūstrāta custōdēs
  • dux agminis virginum inter tēla hostium Tiberim trānāvit sōspitēsque omnēs Rōmam adpropinquōs restituit.
  • Quod ubi rēgī nūntiātum est, prīmōQuod ubi rēgī nūntiātum est, prīmō incēnsus īrā, ōrātōrēs Rōmam mīsit ad Cloeliam obsidem dēposcendam aliās haud magnīfecit.
  • Utrimque cōnstitit fidēs: et Rōmānī obsidem restituērunt
  • et apud rēgem Etrūscum nōn tūta sōlum sed honōrātaetiam virtūs Cloeliae fuit.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family