Comic Strip Filifino 7

Comic Strip Filifino 7

Storyboard Text

  • Alamat ng pinya
  • Anak, Kailangan mo ng matuto ng mga gawaing bahay samakatwirang ikaw ay malaki na.
  • Inay, Alam ko napo lahat ng iyan ,kay't di nyo na po kailangan ituro sakin.
  • Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya’t pinabayaan na lang niya ang kanyang anak.
  • Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw.
  • Pinang anak, Maari mo ba akong maipagluto ng lugaw?
  • Opo inay.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family