Ang paggamit ng Wika

Updated: 10/3/2021
Ang paggamit ng Wika

Storyboard Text

  • Alam niyo ba na ang Wika ay may iba't-ibang antas? Ilan sa mga antas na ito ay ang ss:Lalawiganin-Naayon ang wika na ginagamit ng isang indibidwal depende sa lugar na kanyang tinitirahanBalbal at Kolokyal-Ito ay kadalasang naririnig lalo na sa mga makabagong milenyal ng ating panahon.Pormal na Wika-Ginagamit ito sa loob ng mga paaralan, sa opisina, at halos sa lahat ng bahagi at ahensiya ng ating lipunan. Maging sa paglilimbag ng mga aklat, ito rin ang ating tanging gamit.Pambansang Wika- Ang bawat bansa ay mayroong sariling wikang pambansa. Ito ay tatak na sumisimbolo at sumasalamin sa kung anong lahi at bansa nabibilang ang isang indibidwal. Ang bansang Pilipinas ay may pambansang wika – ito ay ang wikang Pilipino.
  • Mira, alam mo bang ang Wikang KolokyaL ang madalas gamitin ng kabataang katulad mo? halimbawa nito ay ang repa o pare at ang tomguts or gutom
  • Salamat mommy, ngayon ay naging malinaw na sa akin ang Takdang aralin na to, matatapos ko na ang aking gawain at sa wakas ay maari na rin akong makalabas!
  • Natapos ko na po ang takdang aralin ko, aalis po muna ako kasama ang mga kaibigan ko, ba-bye erpat!
  • erpat??
  • Pangga, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng erpat??
  • HAHAHA ang ibig sabihin non ay ama
  • Ah! iyun pala yon, mukhang tumatanda na nga tayo at hindi ko na naiintindihan ang mga salitang balbal na iyan!