Padre Salvi Storyboard PT (Cabasan 9C)

Padre Salvi Storyboard PT (Cabasan 9C)

Storyboard Text

  • Natapos na ni Crisostomo Ibarra ang kanyang paaralan sa San Diego at si Padre Salve ay ang nagbasbas sa kanyang natapos na paaralan.
  • Natapos na ang seremonya at papunta na si Padre Salvi sa kanyang bahay at habang pauwi na siya ay naisipan niyang patayin si Ibarra dahil sa kanyang kainggitan sa kanya.
  • Makalipas ang ilang araw na pagpaplano kung paano niya papatayin si Ibarra, nagkasakit si Padre Salvi.
  • Nagdasal si Padre Salvi sa Diyos para siya ay magaling na at dahil walang tao ang makatulong niya o makapag alaga sa kanya dahil siya lamang ang nag iisa sa kanyang bahay at walang kaibigan o tao ang nakakaalam na nagkasakit siya ng ilang araw na.
  • Dumalaw si Crisostomo Ibarra kay Padre Damaso dahil meron siyang sabihin sa kanya pero pagdating niya sa kanyang bahay ay nabigla siyadahil nakahiga at mukhang mahina ang kalagayan ni Padre Salvi at dahil diyan tinulungan at inaalagaan ni Ibarra si Padre Salvi hanggang siya ay gumaling na.
  • Matapos gumaling si Padre Salvi, pumunta siya sa simbahan at doon siya napagtanto ang lahat ng nangyari at kung paano siya tinulungan ni Crisostomo Ibarra noong nagkasakit siya. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon sa naisip niya noon na gusto niyang patayin si Ibarra dahil lamang sa kanyang kainggitan sa kanya at nagpasalamat din siya sa Diyos na binigyan siya ng taong tumulong sa kanya para gumaling at pinili din niyang magbago.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family