Liongo (Mitolohiya)

Liongo (Mitolohiya)

Storyboard Text

  • Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying- dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante, na hindi nasusugatan ng ano mang mga armas.
  • Ngunit kugn siya ay tatamaan ng karayom sa kanayang psuod ay mamatay siya. Tanging si Liongo at ang kaniyang inang si Mbwasho ang nakaaalam nito.Hari siya ng Ozi at Ungwana sa Tana Delta, at Shangha sa Faza o isla ng Pate.
  • Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate. Nais ng pinsan ni Liongo, na si Haring Ahmad na mawala sya kaya ikinadena siya nito.
  • Habang ang parirala (refrain) ay inaawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nagkahulagpos sa tanikala nanghindi nakikita ng bantay. Tumakas at nanirahan siya sa Watwa kasama ang mga tao sa kagubatan.
  • Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng bugso at palaso at kalaunan ay nanalo siya sa palikasahan sa pagpana. Ngunit ito pala'y pa kana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman syang nakatakas.
  • Kakaunti lang ang nakaka alam na sa pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala (Wagala). Kaya ibinigay ng hari ang kanyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Nang lumaon, si Liongo ay nagka anak ng isang lalaking nagrtaydor at pumatay sa kaniya.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family