Unknown Story
Updated: 5/21/2020
Unknown Story

Storyboard Text

  • La ràdio ha estat un dels vehicles culturals més importants en la societat actual,com a mínim fins a l’aparició de la televisió. Malgrat això, la ràdio es manté enca-ra viva i esdevé un sistema participatiu i molt més proper al públic en general.
  • Enaquest sentit, un fenomen relativament recent és l’aparició d’emissores municipalsd’abast molt reduït, però que informen d’un àmbit molt proper als interessats.
  • La radiodifusió no és l’única aplicació de la ràdio; hi ha altres àmbits com la tele-fonia mòbil, la comunicació per a la navegació aèria i marítima, els serveis civilsde policia, ambulàncies i bombers, els radioaficionats, etc.
  • La comunicació a través d’ones electromagnètiques requereix un sistema de codi-ficació de la informació i un sistema d’emissió, al mateix temps que un sistema derecepció capaç de descodificar la informació,
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family