Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Sa Sa mga isla ng Cebu, Siquijor, Bohol, Silangang Negros, Kanlurang Leyte, Timog Masbate, at Hilagang Mindanao, matatagpuan ang mga katutubong Cebuano.
  • Dahil napapaligiran sila ng dagat ang pangunahing hanapbuhay ay pangingisda. Nagtatanim din sila ng gulay, prutas, palay, at mais.
  • Naniniwala ang mga Cebuano sa tatlong koncepto. Ito ang Espirituhanon - ang paniniwala sa Diyos, mga anito at diwata, at sa kabilang buhay; ang Garbo - yabang o mapagmalaki; at ang Lumadnon - ang pagmamahal sa sariling pamilya at pinagmulan.
  • Karamihan ng pagdiriwang ay alay kay Sto. Nino ulad ng Sinulog Festival, Ati-atihan, Pintados Festival, at Dinagyang festival. May mga tradisyonal na sayaw tulad ng kuratsa at surtido na ginagamit sa panililigaw. May mga sayaw din na may kinalaman sa hanapbuhay tulad ng mananagat para sa mga mangingisda at ang mananguete para sa magtutuba
  • Ilan sa kaugalian ng mga Cebuano ay ang pagpinta ng katawan kaya pintados ang tawag sa kanila ng mga Espanyol. Kapag may pinapanganak, naglagay ng dahon ng suha sa ilalim ng bahay pang taboy ng masasamang espiritu. Kapag may namatay, bawal ang magwalis.
  • Ang mga Cebuano ay nagkalat sa buong Pilipinas. Ang Cebu ay kilala bilang "Queen City of the South" dahil ito ay progresibo, moderno, at masgana. Karamihan ng mga taga-Cebu ay mga Kristiano. Pinagdiriwang pa rin nila ang Sinulog taon-taon.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family