Kabanata 5

Updated: 3/19/2021
Kabanata 5

Storyboard Text

 • Ay naku po, nakalimutan ko po ang aking sedula
 • Nasaan ang iyong sedula?
 • Pasensya na ho sa abala Ginoong Basilio
 • Pasensya na po, baka maaring sindihan ko na lamang.
 • Kailangan mong magbigay ng kahit magkanong halaga upang ika'y aming palayain
 • Bakit nakapatay ang ilawan ng iyong karwahe?
 • Sa kalagitnaan ng paglalakbay ni Basilio patungo sa bahay ni Kapitan Tiago, sila'y hinarang ng mga Guwardya Sibil. Hinanapan ng sedula ang kutsero.
 • Bahay ni Kapitan Tiago
 • Nakalimutan ng kutsero ang kanyang sedula kung kaya't siya'y hiningian na lamang ng multa. Siya'y binugbog na lamang sapagkat siya'y walang pang-bayad.
 • Kumusta ginoo, maari mo bang ilahad sakin kung ano ang mga pangyayari rito noong mga nagdaang araw?
 • Si Kabesang Tales ay binihag ng mga tulisan.
 • Makalipas ang ilang minuto, sila'y muling hinarang ng mga Guwardya Sibil.
 • Panigurado'y nangungulila at nalulungkot si Juli...
 • Naisipan na lamang maglakad ni Basilio. Siya'y nakarating na sa kanyang patutunguhan.
 • Kinausap ni Basilio ang kanilang katiwala at napag-alaman niya ang masamang balita.
 • Tinatanaw ni Basilio mula sa bintana ang bayan ng Tiani na tinitirhan ng kanyang iniibig na si Juli.