AFANNAMBAWAN

Updated: 10/1/2021
AFANNAMBAWAN

Storyboard Text

 • Salamat ama
 • ito na ang iyong pamana kunin mo na
 • sige! mag saya lang kayo sagot ko lahat
 • ano na gagawin ko ngayon, wala na akong kaibigan at pera
 • noong binigay na ng ama ang mana ng anak at dali daling umalis ang bunsong anak papunta sa kabilang bayan
 • oink! oink!
 • sana hindi ko nalnag iniwan ang akin ama, wala sana ako dito
 • at halos araw araw ay nag sasaya ang bunsong anak at ang mga ksama niya at para hindi niya alam na nauubos na pala ang kanyang kayamanan na pinaman ng kanyang ama
 • patawad ama
 • pinapatawad na kita . halika pumasok kana sa ating bahay at ipag hahanda kita
 • at hindi kalaunan ay naubos na nga ang kanyang kayamanan at nawala na rin ang kanyang mga kaibigan at naging pulubi na ang bunsong anak
 • Mag diwang tayo sa pag babalik ng aking bunsong anak
 • at nagiging alipin ang bunsong anak at sa bahay ng baboy nalnag siya natutulog kasama ang mga baboy
 • at napag desisyonan ng anak na bumalik sa bilin ng ama, at nang makita ng aam ang bunsong anak ay imbes magalit ay natuwa pa ito at pinatawad niya na ito
 • at ipinag diriwang nila ang pag babalik ng bunsong anak