Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Žena odchází z chaty a jde se svým dítětem do kostela.
  • Žena se nestačila divit velké zářivé jeskyni. Hned do ní vešla.
  • Tady byl vždy velkýkámen, ale co to zevnitř září.
  • Byl tam poklad, zlato, stříbro a drahé kamenní. Žena si představovala co všechno by mohla mít kdyby si to vzala. Tak si přestala všímat dítěte a začala si brát poklad.
  • Matka byla ráda že našla takové bohatství že tam nechala dítě a odnášela poklad. Vrátila se poprvé a znova šla z pokladem a stále se vracela ale dítě tam nechávala.
  • MAMA MAMA !
  • Neboj se, za chvilku se pro tebe vrátím. Až nám odnesu domů ten poklad.
  • Když se žena vrátila místo jeskyně tam byl zase kámen. Dítě zůstalo v jeskyni bez jídla. Žena se stále vracela ke kamenu jestli není otevřený . Chodila tam celý rok, ale stále se neotvíral. Byla nešťasná a litovala toho co udělala.
  • Po roce a jednom dni se na Velký pátek se jeskzně otevřela. matka hned běžela pro dítě. Zlato už žádné nechtěla a jen s dítětem utíkala.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family