Kabanata 14
Updated: 3/23/2020
Kabanata 14

Storyboard Text

  • Isagani! May mina na nasa lampara sa loob ng bahay na maaaring sumabog anumang saglit. Lahat ay mamamatay. Halika na!
  • Hindi! Nais ko siyang makita sa huling pagkakataon. 
  • Naisip ni Isagani na ang kanyang pinakamamahal sa buhay, si Paulita, ay nasa loob ng bahay na sasabog. Tumakbo si Isagani papunta sa loob ng bahay.
  • Kinuha ni Isagani ang lampara.
  • Ano? Mayroon bang sinasabi tungkol sa lampara? Ano ang hawak ni Isagani? Hindi ko marinig si Basilio...
  • Simoun! Kinuha ni Isagani ang dinamita!
  • Nako, nakita ako ni Simoun at ni Basilio. Kailangan kong umalis.
  • Tumakbo si Isagani nang papalayo. Nabitawan niya ang lampara at ito'y sumabog.