51_02

51_02

Storyboard Text

 • ฉากที่ 1 บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
 • ฉากที่ 2 บริเวณหน้าโรงเรียนราชินี
 • ฉากที่ 3 บริเวณหน้ามิวเซียมสยาม
 • ฟ้ากำลังเดินไปหาน้ำที่หน้าโรงเรียนราชินี
 • ฉากที่ 4 บริเวณภายในมิวเซียมสยาม
 • ฟ้าเเละน้ำเจอกันบริเวณหน้าโรงเรียน เเละน้ำได้พาฟ้าไปมิวเซียมสยาม
 • ฉากที่ 5 บริเวณภายในมิวเซียมสยาม
 • ฟ้าเเละน้ำเดินมาถึงมิวเซียมสยาม เเละเข้าไปข้างในเพื่อเดินชมเเละเก็บข้อมูลในการทำรายงานของฟ้า
 • ฉากที่ 6 บริเวณหน้ามิวเซียมสยาม
 • น้ำได้พูดเกี่ยวกับประวัติ เเละอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศกาลที่จัดอยู่ให้ฟ้าฟัง
 • น้ำได้พูดเกี่ยวกับประวัติเเละอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศกาลที่จัดอยู่ให้ฟ้าฟัง
 • เมื่อเสร็จจากภายในมิวเซียมสยามเเล้ว ทั้งสองได้เเยกย้ายกันกลับบ้าน
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family