Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • “A, opo. Sa ano po namang baitang? kung gayon po ay sa unang taon po nang hayskul ano po?
 • Magandang umaga po sa kanila
 • “Ngunit… ibig ko po sanang malaman kung maaaring ang kunin na lamangniya ay isang maikli-ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang siya’ymakatapos agad, maaari po ba?
 • Magandang umaga po naman,E, ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan
 • Katatapos papo lamang niya ng elementarya sa aming nayon noong nakaraang Marso,
 • aba,opo,Maaaring ang lalongpinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gustoninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabongna punong akasya, gugugol kayo ng puu-puung taon, subalit ang kakailanganinninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa.
 • Dili ‘di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong-guro.Gayondin si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama
 • A, mabuti na nga ang kunin niyang buoang kurso sa hayskul at saka na siya kumarera. Higit na magiging mayabong angkaniyang kinabukasan.
 • At… umuwi nang nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakbay patungonglalawigan ay tatambis-tambis sa sarili:
 • PERFORMANCE TASK IN FILIPINO
 • IPINASA NI:Ebrhea C. Cando
 • IPINASA KAY:G. Ryan M. Dasco
Over 30 Million Storyboards Created