fil

fil

Storyboard Text

 • “Hindi man lang tayo magkaroon ng anak; mukhang hindi pinakikinggan ng mga diyos ang ating mga panalangin!”
 • “Dito ka lang, Wigan, pupuntahan ko ang mga diyos na sina Ngilin, Bumakker, Bolang at ang diyos ng mga hayop.”
 • “Hay, ano ang saysay ng buhay?”
 • “Oo, tama ka! Pero halika muna, mag-momma tayo at saka natin isipin kung ano ang dapat nating gawin.”
 • “Huwag kang malungkot, Bugan,”
 • “Saan ka pupunta Bugan?”
 • “Sige magtungo ka sa silangan at makipagkita ka sa mga diyos.”
 • “Pupunta ako ng Silangan para maghanap ng lalamon sa akin, sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan.”
 • “Ako si Bugan ng Kiyangan, at naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kaming anak ng aking asawa”
 • “Tao, bakit ka naririto?”
 • “Hindi kita maaaring kainin sapagka’t napakaganda mo.”
 • “Isang malaking kahihiyan kapag kinain kita. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain; bago mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay.”
 • “Pakiusap, kainin mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak.”
 • “Sasama kami sa iyo pabalik kay Kiyangan. Doon ka namin tuturuan ng ritwal na Bu-ad upang mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay.”
 • “May naamoy akong tao,”
 • Ano’ng ginagawa mo dito, Bugan?”
 • “Kahibangan”
 • "Naku, nagpunta ako rito upang mamatay, sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ni Wigan pagkalipas ng ilang taon”
 • Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ng kaligayahan ang mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family