#1

#1

Storyboard Text

 • Si Venus ang Diyos ng kagandahan, ngunit hindi niya mapapantayan ang kagandahan ni Psyche.
 • PSYCHE
 • Cupid, anak, Dapat mong paibigin si Psyche sa isang halimaw!
 • Ang ganda niya!
 • Masusunod po Ina.
 • Magkaka-roon ng asawa ang iyong anak sa isang nakakatakot na nilalang. Bihisan mo siya ng pamburol at iwan mag-isa sa tuktok ng bundok
 • Diyos Apollo, maari mo ba akong bigyan ng payo upang maikasal na ang aking bunsong anak na si Psyche? siya na lamang ang hindi pa naikakasal sa aking mga anak.
 • Noong unang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak na babae. Ang pinakamaganda sa tatlo ang bunsong si Psyche. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan.
 • “ Pumasok ka, para saiyo ang mansiyong ito. Maligo ka, magbihis, at ihahanda namin ang piging parasa iyo. Kami ang iyong mga alipin,”
 • Nagalit si Venus at inutusan niya ang kaniyang anak na si Cupid,upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang, hindi alam ni Venusna napaibig na din si cupid kay Psyche inilihim niya sa kaniyang ina angnangyari
 • “Darating ang iyong mga kapatid upang magluksa sa lugar kung saan ka nila iniwan,Subalit huwag nahuwag kang magpapakita sa kanila sapagkat magbubunga ito ng matindingkalungkutan sa akin at kasiraan sa iyo,”
 • Naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo at pinag-utos niyang bihisan si Psyche. Lingid sa kaalaman ng kaniyang ama, naunang pumunta si Cupid kay Apollo upang humingi ng tulong.
 • Halimaw ang iyong asawa Psyche!
 • Mabait lamang ang asawa mo ngayon ngunit darating ang panahon na kakainin ka niya!
 • Nang magising si Psyche sa tabi ng ilog, natanaw niya sa pampang nito ang isang mansiyon na parang ipinatayo para sa mga diyos. Nagmasid-masid siya at labis ang kaniyang pagkamangha sa kagandahan nito at nang may narinig na tinig siya ay pumasok.
 • Isang gabi ay kinausap siya nang masinsinan ng lalaki. Binalaan siyang may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Nangako naman si Psyche na tatalima sa kagustuhan ng asawa.
 • Pagkatapos ang nangyari sa bundok noong isang araw, kinabukasan muling dumalaw ang dalawang kapatid ni Psyche na may nabuong malagim na balak sa kanilang bunsong kapatid. Nag-usisa sila nang nag-usisa hanggang sa aminin ni Psyche ang katotohanan. Ikinumpisal ng magkapatid na alam na nila noon pa. At bumuo sila ng plano para malaman ang totoong mukha ng kanyang asawa.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family