Tuohi House - Point of View

Updated: 5/28/2017
Tuohi House - Point of View

Storyboard Text

  • Viige ta siit välja! Kiiresti!
  • Olen tühistatud pool minu võlg.
  • Kas sa kuuled neid sinuga rääkida?
  • Jutustaja kirjeldab Indiaanlased ja nende koostoimeid valged.
  • Jutustaja näitab eluviisi elavate ümber 1849.
  • Jutustaja Seisukohast
  • Jutustaja avalikustab seost inimese ja looduse.