Search
 • Search
 • My Storyboards

filo

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
filo
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Nagpalinga-linga si Mang Simon. Nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng Tanggapan ngPunong-guro ay kinawit sa bisig si Iloy.
 • Halika at makikipag-usap muna ako sa punung-guro.
 • Dili di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong-guro.Gayundin si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama.
 • Magandang umaga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa kanila?
 • E, ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan.
 • Dili di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong-guro.Gayundin si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama.
 • Kung gayon po’y sa unang taon ng haiskul, ano po?
 • A, opo. Sa ano po namang baitang?
 • Katatapos pa po lamang niya ng elementarya sa aming nayon noongnakaraang Marso
 • Aba, opo.
 • Ngunit…ibig ko po sanang malaman kung maaaring ang kunin na lamangniya ay isang maikli-ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upangsiya’y makatapos agad, maaari po ba?
 • Maaaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puu-puung taon, subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa.
 • A, Mabuti na nga ang kunin niyang buo ang kurso sa haiskul at saka na siya kumarera. Higit na magiging mayabong ang kaniyang kinabukasan.
Over 30 Million Storyboards Created