FILIPINO_GAEUS_OSILAO

FILIPINO_GAEUS_OSILAO

Storyboard Text

  • Lolo kwentohan niyo naman po ako tungkol sa mga makaumang kultura o tradisyon 
  • alam mo ba na may pinaniniwalaan silang tradisyon?. Ang paniniwala at tradisyon na ito ay malaki ang impluwensya sa kaninalang pang araw araw na pamumuhay.
  • Alam mo ba, na ang mga sinaunang pilipino ay mayroon sariling kultura bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bansa
  • ang Pilipinas ay nababalot ng maraming pamahiin o mga paniniwala ng mga matatanda tungkol sa mga bagay-bagay na walang relasyon sa ating nakikita o ginagawa.
  • Halos bawat okasyon sa bahay ng tao ay may kaakibat na pamahiin na dapat sundin upang swertihin o malayo sa kapahamakan.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family