filipino

filipino

Storyboard Text

  • PAGSASAGAWA NG SALIKSIK
  • Ang paksang naisip ko ay tungkol sa mga batang ina.
  • isama natin ang kanilang mga karanasan at pinagdaanan.
  • pwede tayong gumawa ng isang serbey.
  • PAGLALAGANAP NG DATOS
  • maraming salamat po sa inyong partisipasyon.
  • walang anuman, marami salamat din at kami ang inyong mga napili.
  • PAGPRESENTA AT RESULTA
  • marami kaming nakuhang impormasyon at kaalaman tungkol sa mga istorya ng mga batang ina,
  • Napagalaman namin na iba iba ang resulta na lumabas depende sa bawat deskripsyon sa serbey.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family