תבנית ציר זמן ריקה

Updated: 3/22/2017
תבנית ציר זמן ריקה

Storyboard Text

  • אדם או אירוע
  • לחץ על "תאריכי ציר זמן" בסרגל למטה כדי לשנות את התאריכים & להוסיף עוד תאים. לאחר מכן מחק את הטקסט הזה!
  • תיאור אירוע
  • אדם או אירוע
  • אדם או אירוע
  • תיאור אירוע
  • תיאור אירוע