ניתן למסירה

Updated: 3/7/2018
ניתן למסירה

Storyboard Text

  • תוצר תוצר הוא מוצר, טוב או שירות הניתן לבקשה לבדיקה. הם יכולים להיות מוחשיים או בלתי מוחשיים.