Cell Division Primjer Vokabulara

Cell Division Primjer Vokabulara

Storyboard Description

ključni vokabular za staničnu diobu - mitozu i meiozu

Storyboard Text

 • KROMOSOM
 • DEOKSIRIBONUKLEINSKA KISELINA
 • C
 • G
 • T
 • C
 • G
 • T
 • DIPLOIDNE STANICE
 • Kromosomi su konstrukcije od konca sastavljene od DNK. Pronađeni su u jezgri stanica.
 • Deoksiribonukleinska kiselina je uobičajeno poznata kao DNA. To je dvostruka spiralna molekula. Ona čini kromosome i pohranjuje genetske informacije.
 • Diploidna stanica ima dvostruki broj kromosoma haploidne stanice. U ljudi diploidna stanica sadrži 46 kromosoma. Dijelovi stanica se nalaze u cijelom tijelu.
 • HOMOLOGNI PAR
 • Cell Division Vocabulary
 • HAPLOIDNE STANICE
 • Stanice imaju dva skupa kromosoma, jedan od majke i jedan od oca. Homologni par su dva kromosoma koji imaju iste gene na njima, ali ne i isti aleli.
 • A haploidna stanica ima polovicu broja kromosoma diploidne stanice. Kod ljudi haploidna stanica sadrži 23 kromosoma. Primjeri haploidnih stanica su spermija i jajne stanice,
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family