Hatchet Književni Sukob

Hatchet Književni Sukob

Storyboard Description

Hatchet Književni sukob - Šutka knjiga Čovjek protiv čovjeka Čovjek protiv društva Čovjek protiv prirode Čovjek protiv sebe

Storyboard Text

  • MAN vs NATURE
  • MAN vs SAMO
  • MAN vs MAN I MAN vs SELF
  • Pilot i Brian bespomoćni su u borbi protiv prirode kada pilot pati od srčanog udara.
  • Brian sumnja da će preživjeti sam u šumi. To je unutarnji sukob u kojem njegove sumnje ugrožavaju njegov opstanak.
  • Kada Brian shvati da mu majka vara svoje tate, on ima sukobljene osjećaje i prema svojoj majci i njezinom "prijatelju". Ima i unutarnji sukob o tome da se ova grozna "tajna" održi samome sebi.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family