Sila Gravitacije

Updated: 6/6/2018
Sila Gravitacije

Storyboard Description

Gravitacija je sila između dvaju objekata s masom, poput Zemlje i Sunca. Gravitacija raste kako se masa objekata povećava i smanjuje s udaljenosti. To je ova sila koja drži objekte u orbiti.

Storyboard Text

  • SILA GRAVITACIJE Gravitacija je sila između dvaju objekata s masom, poput Zemlje i Sunca. Gravitacija raste kako se masa objekata povećava i smanjuje s udaljenosti. To je ova sila koja drži objekte u orbiti.