Strip Ploča za Diskusiju - MS - Snage

Strip Ploča za Diskusiju - MS - Snage

Storyboard Description

Strojevi za Raspravu o Snagama

Storyboard Text

  • Studenti razmišljaju o snagama koje djeluju na ovom igračkom autu kad se kreću pri konstantnoj brzini.
  • Što mislite tko je točan?
  • Sara
  • Ako se automobil kreće pri konstantnoj brzini, sile moraju biti uravnotežene na automobilu.
  • Chelsea
  • Ako se automobil kreće pri konstantnoj brzini, na vozilu mora biti naprijed silu.
  • Jose
  • Ako se automobil kreće pri konstantnoj brzini, sila naprijed mora biti veća od sile unatrag.
  • Curtis
  • Ako se automobil kreće pri konstantnoj brzini, na vozilu nema nikakvih sila.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family