Vlada Drevnog Rima

Vlada Drevnog Rima

Storyboard Text

  • SKLOPOVI
  • MAGISTRATI
  • SENAT
  • Svi besplatni punoljetni muškarci mogli su sudjelovati na skupštinama. Glasovi bogatih obično su se brojali više od siromašnih. Skupštine su birale prekršaje i donosile zakone. Ovo je bio oblik izravne demokracije.
  • Magistrati su birani i često su se premještali s nižih na više položaje. Bilo je tu kvestora, edila, tribina Plebsa i pretora. Dva najbolja konzula vodila su državu, vojsku i bili su najviši suci.
  • Senat su bili najbogatiji i najpoznatiji stariji rimski muškarci, često bivši magistrati. Senatore je birao službenik zvan Cenzor. Pomogli su donijeti zakone, kontrolirati vanjsku politiku i vladin novac.
  • P: POLITIKA PODRUŽNICE RIMSKE VLADE
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family