Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Marami na ang nabibiktima ng malicious tagging sa mga Facebook account. Ito ay isang bidyi na may malisyosong nilalaman mula sa di kilalang account.
  • Pwedeng ma-hack ang inyong facebook account at kumalat ang inyong mga impormasyon. Maari ding mapahamak ang inyong mga kaibigan sa Facebook kung kaya't h'wag basta-bastang pinipindot ang mga link mula sa mga di kilalang account.
  • MALICIOUS TAGGINGProtektahan ang iyong mga sensitibong impormasyon. DApat kang magkaroonng kaalaman sa pag-check kung ang website ay ligtas. I-ulat sa amin agad ang mga kasong katulad nito upang mabigyan ng nararapat na aksyon at hindi na muling maulit.
  • Ibinalita ang tungkol sa malicious tagging na kumakalat sa Facebook
  • Ipinapaalam ng isang eskperto sa mga tao kung ano ang mga maaaring mangyari kapag ito ay pinindot.
  • Pinag-iingat na ang mga tao at ini-ulat ng Department of Justice na natanggal na nila ang mga Facebook page na gumagawa ng malicious tagging at hinihikayat ang mga tao na i-report ang mga kasong katulad nito.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family