Filipino

Filipino

Storyboard Text

 • Panahon ng Amerikano
 • Sa panahon ng Amerikano, ipinatutupad ang paggamit ng Ingles bilang isang daluyan. Ang mga Pilipino ay dahan-dahang umangkop sa kulturang Amerikano at dahil doon, natutunan natin ang mga bagong bagay, bagong pagkain, bagong idolo, at marami pa.
 • Panahon ng Komonwelt
 • Sa panahong ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng wikang pambansa. Sumang-ayon ang dalawang panukala na ang wikang pambansa ay dapat na isang katutubong wika at hindi isang wikang banyaga. Ang Surian ng Wikang Pambansa ay pumili ng isang katutubong wika na magiging batayan ng wikang pambansa. Ang mga wikang Tagalog ay tumutugma, pumasa at umaayon sa mga itinakdang pamantayan.
 • Panahon ng Hapon
 • Sa isang punto, ang Ingles ay inalis mula sa kurikulum at ang pambansang wika at ang Japanese ay pinilit na turuan. Walang sinumang tutol sa pamamahala ng Hapon kahit sa mga di-Tagalog dahil sa takot na napinsala ng mga Hapon.
 • Pagsasarili
 • Ito ang panahon ng paglaya hanggang sa maging malaya simula sa Hulyo 4, 1946. Natiyak din na ang opisyal na wika ng bansa ay Tagalog at English sa pagsasabatas ng Batas ng Komonwelt No. 570
 • Maraming hadlang na makagagambala sa ating katutubong wika ngunit pagkatapos ay ang Filipino ay naging katutubong wika na ginamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon.
 • Kasalukuyan
 • Kasalukuyan
 • Ang layunin dito ay upang gawing wika ng kaalaman ang pambansang wika.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family