Ang Alamat ng Rosas

Ang Alamat ng Rosas

Storyboard Text

  • Noong unang panahon, may dalagang nagngangalang Rosa. Kilala ito sa nakaakit-akit niyang ganda na hindi magkakailang maraming nagkakarandarapa sa kanya at ito ang kanyang pinakamatagal na niyang manliligaw na si Lukas.
  • Gabi-gabi may bumibisita para mang-akyat ng ligaw.
  • Dumating ang araw na sinagot ni Rosa si Lukas hindi dahil mahal niya ito ngunit gusto niyang saktan at paaasahin ang puso nito. Sobrang saya ng binata dahil sinagot na siya ni Rosa.
  • Isang araw, umuwi si Lukas galing sa trabaho. Nakita niyang may kasama ang dalaga ng ibang lalaki at ito'y naghahawak-kamay sa sala.
  • Rosa, naging masaya ka ba sa akin?!
  • Gusto mo bang malaman?! HINDI!
  • Sa mga narinig nitong mga salita hindi namalayan ni Lukas na tumutulo na pala ang kanyang mga luha sa kaniyang mga mata. 
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family