Jose Rizal

Jose Rizal

Storyboard Text

  • Magandang umaga rin po, akoy po ay anak nina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonzo Reolonda.
  • Magandang umaga iho, ikaw ay napakapamilyar sa akin lalong-lalo na sa iyong tindig, maari bang malaman kung saang pamilya ka nagmula
  • Kung hindi ako nagkakamali ay mga ninuno mo sina Manuel de Quintos at Domingo Lam-co?
  • Aba'y oo naman, ang iyong ninunong si Manuel de Quintos ay kilala bilang isang napakahusay na Tsinong abogado sa Manila. Kaya napakapamilyar ka sa akin dahil and duhong Tsino ay talagang nananalatay sa iyo.
  • Opo, hindi na po ako magugulat na kilala niyo po sila. Sila ay naikwento sa akin ng aking mga magulang
  • Totoo naman talagang kilala ang inyong pamilya, mula kay Domingo Lam-co na isangmatalinong negosyanteng Tsinong Mestizo at ang kanyang asawa na si Ines dela Rosa na mula sa pamilya ng Parian. Ang iyong lolo sa tuhod na si Francisco na isang kapitan sa Municipal ng Binan noong 1783.
  • Kami ay mauuna na, maraming salamat.
  • Maraming salamat po, ako'y nasiyahan sa pakikipagusap tungkol sa aking mga ninuno.
  • Maraming salamat din at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family