גרוש הגר וישמאל (#2)

גרוש הגר וישמאל (#2)

Storyboard Text

  • Hagar was afraid she and Yishmael would die, and put Yishmael a bows' distance away from her."אל אראה במות הילד"Then, she burst into tears."ותשא את קולה ותבך"
  • Rashi says that as death drew nearer, Hagar went farther and farther away from Yishmael.
  • Yishmael prayed to Hashem for water, and Hashem heard his prayer. Rashi says we learn from this that the prayer of a sick person is more effective than others praying for him.
  • Hashem opened Hagar's eyes, and BEHOLD, there was a well! Hagar and Yishmael went to the well and drank."ויפקח אלוקים את ענייה"
  • Hashem was with Yishmael, and he grew up."ויהי אלוקים את-הנער"
  • Eventually, he sought to get revenge on Sarah's descendants...
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family