Filipino Mini P.T.
Updated: 1/18/2021
Filipino Mini P.T.

Storyboard Text

 • Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan
 • Hindi niyo pa kilala ng lubusan ang mga binatang iyan, bat kayo sasama? Hindi ako papayag!
 • Noong unang panahon, merong isang matandang mangingisda na mayroong pitong napkaganda na mga dalaga sa baybayin ng Dagat Bisaya.
 • Sasama ako sa aking kasintahan, sa ayaw at sa gusto ni Ama
 • Isang araw, may dumating na pangkat ng mga makikisig na mga mangangalakal na nais makuha ang kamay ng mga dalaga.
 • Nais sana ng mga dalaga na sumama sa mga mangangalakal patungo sa kanilang bayan. Subalit hindi naging madali ang paghingi ng pahintulot sa kanilang ama.
 • --- Wakas ---
 • Subalit sa sinabi ng ama, nagpatuloy pa din ang mga dalagang umalis. Nalungkot ng labis ang ama at lumuha nang buong kapaitan.
 • Ako man! Ako man!
 • Masamang panahon ang nasalubong ng mga dalaga at mga binata sa kanilang biyahe. Dahil dito, nasira ang bangka, at namatay ang mga binata at dalaga.
 • Sinubukan habulin ng ama ang mga dalaga pero di niya ito nahabol. Nakakita siya ng pitong isla sa gitna ng Dumangas at Guimaras. Humagulgol ang matanda, at nahulaan niya na yung pitong isla na iyun, ay ang kaniyang mga dalaga.