Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • MONGHENG MOHAMETANO SA KANYANG PAG-IISA
 • Isang araw, naglalakad patungo sa kaniyang patutunguhan ang Sultan at nagbibigay tanaw sa mga tao sa kaniyang paligid nang may umaagaw sa kaniyang pansin na hindi nagtaas ng ulo, ang Mongheng Mohemetano at nagalit ang sultan sa kadahilanang ito.
 • Ang taong iyon ay hindi nagtutuos ng pansin at hindi nagbibigay ng galang na parang isang asal hayop na walang pagtanaw sa mga nakatataas!
 • INILARAWAN NI LARA LUNA AT MARCO FRIO NG ST. ANDREW
 • Nang magalit ang sultan, ay sinita naman ng vizier o ministro ang Mongheng Mohemetano.
 • Ikaw na mababang uri, magbigay ka ng galang sa nakakataas na Sultan ng buong mundo!
 • Ang respeto ay ibinibigay sa karapat dapat lamang, hayaan mo na ang Sultan ang maglaan ng respeto upang hanapin ang nakakalap sa kaniyang mga gawa.
 • Ang Mongheng Mohemetano naman ay tumugon.
 • Tinitingala ang isang hari hindi dahil siya ay nakatataas, kundi dahil sa kaniyang buo at tunay na paglilingkod, at ang mga mamayan ay hindi inilikha para maglingkod para sa mga Sultan!
Over 30 Million Storyboards Created