Yalova Museum Of Science & Environmental Senses

Yalova Museum Of Science & Environmental Senses

Storyboard Text

 • Close-Up (Fisheye)
 • ding!
 • Medium Shot - Tolga
 • Medium-Wide - Judges
 • Close Up - Tolga
 • Timer shows next person coming. Tabela ,46 numaralı konuşmacı çocuğun geleceğini gösterir.
 • Close Up
 • Little Tolga introduces herself. Küçük Tolga kendisini tanıtır.
 • Medium Shot
 • Judges see first child constestant. Jüri katılımcı Tolga'yı görür.
 • Close Up of female judge
 • Little Tolga explains shield. Tolga etrafını saran kalkanın(zırhın )ne olduğunu anlatır.
 • Medium Shot Tolga
 • Shield helping tree to being cut. Tolga:Kalkan ağacın kesilmesini engeller,onu dış tehlikelerden korur.
 • Tolga is sad that trees are endangered.
 • Female judge gets sad. Bayan jüri hüzünlenir.
 • çok tatlı!!
 • Tolga is very sad that trees are cut. Tolga ağaçlar kesildiği için üzgündür.
 • Close Up
 • Close Up
 • Close Up
 • Medium Shot
 • Judge feels sad. Jüri üzülür.
 • Medium Close Up
 • Judge feels sad and agrees. Jüri üzülür ve Tolga'yla hemfikir olur.
 • Medium Shot
 • Little Tolga is excited for change... Tolga bir farkındalık oluşturduğu için çok memnundur,heyecanlıdır.
 • Close Up
 • Judges are impressed. Jüri çok etkilenmiştir.Tolga'ya hayran kalmıştır.
 • Medium Shot
 • Little ''Ayşe'' introduces battery. Küçük Ayşe ''doğaya zarar vermeyen pil''projesini tanıtır.
 • Judges feel sentimetal. Jüri çok hassaslaşır,duygusallaşır.
 • Little Ayşe expresses the need for batteries. Ayşe pillere akülere olan ihtiyacı anlatır.
 • Judges are happy about technology. Jüri, Ayşe'nin teknolojinin kullanım şeklinden çok memnundurlar.
 • Medium Shot
 • Close Up
 • Close Up
 • Close Up
 • Little Selda introduces Yürüyen Köşk. Küçük Selda Yürüyen Köşk'ü tanıtır,hikayesini kısaca anlatarak.
 • Close Up
 • Spirit of the tree history...
 • Medium Shot
 • 4m 80cm
 • The ''spirtit'' of environmentalism. 'Çevreciliğin Ruhu''
 • Close Up
 • Judge loves the idea. Jüri bu ifade şekline ve fikre hayran kalır.
 • Medium Shot
 • Judge is so happy about the idea. Jüri ayşe'nin fikirlerine hayran kalır.
 • The Physics of moving house. Ayşe köşkü yürütmenin bilimsel açıklamasını kendi algısıyla anlatır.
 • The judge is also amused. Jüri çok memnundur ve gurur duyar Ayşe'yle.
 • Selda is confident. Selda kendinden son derece emindir .
 • Close Up
 • Medium Shot
 • Medium Shot
 • clap clap!
 • Medium Close Up
 • Little Selda introduces new plans.. Selda yürüyen köşk ile ilgili planlarını anlatır.(müze projesi)
 • Mediu Shot
 • New Museum plans... Yeni müze fikirlerini anlatır Ayşe.
 • Close Up
 • Judges like the idea... Jüri projeye hayran kalır.
 • Wide Angle Shot
 • Judges are amazed by who's clapping by sound.. Jüri arkadan gelen alkış sesine şaşırır ve bir nevi şoka girer.
 • clap clap!
 • clap!
 • clap!
 • clap!
 • Atatürk surprises by being inside kadraj... Alkışlayan Atatürk'tür.Herkes şoktadır.
 • Little Selda is flattered... Küçük selda çok mutludur.
 • Endings credits about new Yalova Museum... Dış ses(dublaj)Yalova Bilim ve Duyarlılık Müzesi Projesiyle ilgili bilgi verir.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family