JADEBALORO

JADEBALORO

Storyboard Text

 • magbigay tayo ng halimbawa! simulan natin sa instrumental
 • isa pang halimbawa ay pagtatanong kung ano ba ang dapat daanan upang makapunta sa paroroonan.
 • Sige Pre!Halimbawa nito ay pakikisuyo ng gamit na kailagan mo.
 • Regulatori ang gamit ng wika dahil pinaalalahanan ako ng aking inay!
 • Okay Handa na ako!
 • Tama ang sagot mo pre! dahil regulatori ang gumababay at kumukontrol sa kilos ng tao
 • Ako ulit ang magbibigay ng halimbawa at tukuyin mo kung anong gamit ng wika ito!
 • Sinabihan ka nag iyong nanay na wag magpapagabi sa labas dahil delikado
 • Pati ang paggamitbilang sanggunian,paggamit ng kuro-kuro at ang patalinghaga
 • Malapit na tayo matapos Pre!talakayin pa natin ang iba pang gamit ng wika sa lipunan!
 • Ako naman sa paraan ng pagbabahagi ng wika! kabilamg dito ang PAGPAPAHAYAG NG DAMDAMIN,PAGHIHIKAYAT,PAGSISIMULA,PAKIKIPAAG-UGNAYAN
 • Ako na ang magbabahagi ng iba pang gamit ng wika!kabilang dito ang INTERAKSYONAL,PERSONAL,IMAHINATIBO,AT HEURISTIK!
 • Ang mga kakayahang komunikatibo ay SPEAKING,SETTING,PARTICIPANTS,ENDS.ikaw ang magtala ng iba pa pre.
 • Ano naman ang bumubuo sa kakayahang Komunikatibo?
 • Tapos na natin ang lahat ng aralin pre! sana ay makakuha tayo ng mataas na marka sa darating na pagsusulit!
 • Ang iba pang parte ng kakayahang komunikatibo ay ACT SEQUENCE,KEYS,INSTRUMENTALITIES,NORMS AT GENRE.
 • SGE PRE WALANG PROBLEMA BALIK KA DITO SA BAHAY AT SABAY TAYO MAG AARAL
 • MARAMING SALAMAT SA ORAS MO PRE AT SANA SA PAGSUSULIT NATIN AY MALAKING SCORE MAKUHA NATIN MAUUNA NA AKO PRE
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family