Mitolohiya

Updated: 11/14/2020
Mitolohiya

Storyboard Text

 • Ang Paglalakbay ng Makapangyarihang Matanda
 • Magandang umaga po, Ingkong.
 • Isang umaga, nagkita ang isang matanda at isang binata sa mag burol
 • Sa iyo rin, iho.
 • Bawal pong lumabas ang matatandang katulad po ninyo sa pananong ito, may kumakalat pong pandemya
 • Ang matandang alburalyo na kausap ng binata ay may kakaibang nalalaman sa panggagamot ng may karamdaman.
 • Kailangan kong dumako sa kabilang bayan. AKo ay isang magiting na tagagamot.
 • Nakarating sa malayong bayan ang matandang albularyo sa kabilang bayan sa tulong ng binata.
 • Hindi ordinayo ang gamot sa pandemyang ito.
 • Ang paglalakbay na ito ay kakaiba, daig pa ng lakas ng isang kalabaw ang dapat mayroon ka upang makarating sa bayang ito.
 • Ineng, ang kasagutan ay nasa tamang kalinisan at wastong pagkain.
 • Ang tubig po ba ng balon ang gamot sa epidemyang ito?
 • Nag-usap ang babae at ang matandang albularyo malapit sa balon ng buhay.
 • Ako ay patuloy na maglalakbay kahit na mapalayo upang mapalaganap ang kamalayan sa pandemyang ito.
 • Umuwi na ang baabe sa pag aakalang nagbibiro lamang ang matandang albularyo
 • Malalyo-layo na din ang aking nalakbay. Pero ang tunay na kapangyarihan ko sa paglalakbay na ito ay ang aking mga salita na nagbibigay ng kaalaman upang masugpo ang Covid-19. Naniniwala pa kayo na minsan, "nasa tamang distansiya ang kaligtasan ng mga tao?"