Elijas iš Buxtono Žodyno
Updated: 2/6/2021
Elijas iš Buxtono Žodyno

Storyboard Description

Sukurkite siužetinę schemą, kuri iliustruoja ir apibrėžia naują žodyną iš knygos Elijah of Buxton.

Storyboard Text

  • SUTRIKTIS
  • ŽALIAVINIAI VOLAI
  • ŠVIETIMAS
  • (t.) magijos ritualo pagalba kviesti (dvasią ar vaiduoklį) pasirodyti.
  • (n.) Vyrai, pagrobę pavergtus žmones, kurie pabėgo. „Paddy rollers“ verslas užfiksavo žmones ir privertė juos vėl vergauti už pinigus. Gauta iš vergų patrulių, tradiciškai vadinamų patruliais, patruliais, patruliais ar padais.
  • (n.) vaiduoklio ar piktosios dvasios rūšis
  • ŽODYNAS ir Elijas OF Buxton