Renewable Energy Infographic

Renewable Energy Infographic

Storyboard Description

Students will research one type of renewable energy and make an infographic!

Storyboard Text

 • Kodolenerģija
 • Kodoldalīšanās rezultātā izdalītā enerģija tiek izmantota ūdens sildīšanai tvaikā.
 • Kodolenerģija ir 4. visvairāk izmantotais enerģijas avots.
 • pasaules elektrības tiek ražoti kodolreaktoros.
 • 11%
 • Akmeņogles
 • Gāze
 • 10 labākās valstis
 • * Saules, vēja, ģeotermālā, plūdmaiņu, naftas un citi
 • Plusi
 • Neliels degvielas daudzums = daudz enerģijas
 • Netiek emitētas siltumnīcefekta gāzes vai piesārņojums
 • Elektrostacijas parasti ir drošas
 • Kāpēc? Kāpēc ne?
 • Hidro
 • Kodols
 • Cits *
 • Mīnusi
 • Savienotās Valstis Francija Ķīna Krievija Dienvidkoreja
 • Atkritumi paliek radioaktīvi
 • Dārgi uzstādīt
 • Katastrofas var būt bīstamas
 • Kanāda Ukraina Vācija Zviedrija UK
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family