Domene - informatika

Domene - informatika

Storyboard Text

 • E-Društvo
 • Informacije i digitalna tehnologija
 • Digitalna pismenost i komunikacija
 • Računalno razmišljanje i programiranje
 • Sigurno i učinkovito korištenje interneta (zaštita osobnih podataka, zaštita od prijevara, prijetnji i elektroničkoga nasilja, reagiranje na neprikladne oblike ponašanja, poštivanje tuđe privatnosti te traženje pomoći zbog neželjenih sadržaja ili kontakata.)
 • E-Društvo
 • Omogućuje razvijanje komunikacijskih i društvenih vještina, tolerancije, svojih pozitivnih digitalnih tragova te poštivanje različitosti i uvažavanje tuđih stavova. 
 • Digitalna pismenost i komunikacija
 • Informacije i digitalna tehnologija
 • Obuhvaća traženje, dohvaćanje te kritičko vrednovanje informacija iz različitih izvora i zbirki podataka. 
 • Računalno razmišljanje i programiranje
 • Razvija vještine logičkoga zaključivanja, modeliranja, apstrahiranja te rješavanja problema, potiče preciznost i sustavnost, a može se primijeniti u različitim područjima i u svakodnevnome životu.
 • Informacije i digitalna tehnologija
 • Upoznati pozitivne i negativne strane dijeljenja informacija na internetu te njihova brzog širenja. Razlikovati primjerene informacije od neprimjerenih te razmišljati o svojim digitalnim tragovima te ih analizirati. Prava, dužnost i odgovornost iz fizičkog svijeta primijeniti i u digitalnom.
 • E-Društvo
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family