Search
 • Search
 • My Storyboards

umm

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
umm
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Akasya o Kalabasa?Consolation P. Conde
 • Akasya o Kalabasa?Consolation P. Conde
 • Yehey, may pasok na na naman makikita ko ulit si Bhesty.
 • Ang bilis ng bakasiyon, hindi ko nasulit. tsk!
 • Akasya o Kalabasa?Consolation P. Conde
 • Anak, pakabait ka ah, wag masyadong malikot. Oh, heto ang baon mo.
 • Anak, sasamahan muna kitang pumasok, baka kasi maligaw ka e.
 • Hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan ay maaaring tumubo rin iyon nang malaki kaysa maliit ang naturan. Gayundin ang paghahanda at pagpupunyagi ng tao na pinamumuhunanan ng puu-puung taong pag-aaral at pagpapakasakit. Karaniwan nang sa may mataas na pinag-aralan ay maamo ang kapalaran. At ito’y maitutulad din nga sa paghahalaman.
 • Akasya o Kalabasa?Consolation P. Conde
 • “Halika at makikipag-usap muna ako sa punung-guro. Magandang umaga po sa kanila."
 • “Magandang umaga po naman,Ano po ang maipaglilingkod ko sa kanila?”
 • Pasukan na naman. Nagbukas na ang mga pamantasan at matataas na paaralan sa Maynila.
 • Akasya o Kalabasa?Consolation P. Conde
 • "ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan.Ngunit,ibig ko po sanag malaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikli-ikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang siya’y makatapos agad, maaari po ba?”
 • Maagang nagbangon nang umagang yaon si Aling Irene at inihanda kapagkaraka ang mga pangangailangan ng kabutong anak na si Iloy. Si Mang Simon naman ay hindi muna nagtungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aaralain sa Maynila.
 • Akasya o Kalabasa?Consolation P. Conde
 • “Aba, opo, Maaaring ang lalong pinakamaikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayo ng puu-puung taon, subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa.”
 • Awa naman ng Diyos ay maluwalhating nakarating sa lungsod ang mag-ama. Isang balitang paaralang sarili ang kanilang tinungo agad. Dinatnan nila ang tagatala na abalang-abala sa pagtanggap ng di-kakaunting mga batang nagsisipagprisinta. Nagpalinga-linga si Mang Simon. Nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng Tanggapan ng Punung-guro ay kinawit sa bisig si Iloy
 • Nagtanong ang ama ni Iloy s puong guro. Ngunit, Dili di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng punong-guro. Gayundin si Iloy. Pagkuwan ay nagbulungan ang mag-ama.
 • At… umuwi nang nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakbay na patungong lalawigan ay tatambis-tambis sa sarili: “A, mabuti na nga ang kunin niyang buo ang kurso sa haiskul at saka na siya kumarera. Higit na magiging mayabong ang kaniyang kinabukasan.”
Over 30 Million Storyboards Created