Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Hoy, Marilou! ano to ang nabatian ko nga gareklamo ka sa akon nga niluto?
 • Grabe mn kamo ba, kamo na gani ging imbita amo pa na ang inyo gina panghambal.
 • Kalaw ay gid man gali ya kabatasan mo abi ko sang una kabuot simo klase nga tawo,
 • Wala man ko naghambal nga iimbitahon mo ko!
 • Amo gid, daw ging tipid tanan.
 • Kay tuod man to day kalaw ay man gd ka niluto mo.
 • Huo gani, ngaa manugid nugid ka gid ya abi.
 • Babaye! ano naman to ang ging palapta mo kag ging panugid nugid?
 • Kamo man may sala kung ngaa nag abot da tani bala kung manglibak man gd kamo piyuon niyo nga mayo kamo nga tawo kag wala sang may makabati.
 • Ngaa sala haw? Ging sugid ko man lang ya kung ano ang chakto,
 • Tungod sa imo nagagamo na kag libakera na panan aw ka tawo sakon.
 • Tani may matun an man sila nga leksyon sa mga natabo kag hinugay na sila ka pinanglibak.
 • huo man indi na ta na mag palapit sa iya kay amo na sa gali klase tawo.
 • Wala na ya nang, naghambal lang ko sang tuod kag mas maayo na ina nga nabalan ta na kung ano batasan niya.
 • Salamat gid day kay ging pabalo mo sa akon ang tuod ya na nga batasan.
Over 30 Million Storyboards Created