Biografie van het Oude Rome - Voorbeeld van Cincinnatus

Biografie van het Oude Rome - Voorbeeld van Cincinnatus

Storyboard Description

Biografie van het Oude Rome - Voorbeeld van Cincinnatus

Storyboard Text

  • Rond 460 vGT werd Rome ondergedompeld in conflicten. Patriciërs stonden op gespannen voet met Plebejers die streden om vertegenwoordiging in de regering. De hoge Romeinse consul Publius Poplicola werd vermoord door opstandige Plebejers. Cincinnatus werd tot consul gekozen om zijn plaats in te nemen. Hij leidde een eenvoudig leven op zijn boerderij, maar nam de positie in en sloeg de opstand neer. Daarna werd Cincinnatus aangespoord om nog een termijn te dienen, maar hij trad af en keerde terug naar zijn boerderij.
  • Cincinnatus quickly organized the army and commanded them against the Aequi. It is said that under Cincinnatus' command, the Romans were able to defeat the Aequi in two weeks.
  • THE LEGEND OF CINCINNATUS
  • In 458 vGT verkeerde Rome opnieuw in moeilijkheden. Cincinnatus werkte op zijn boerderij toen hij werd gevraagd om de Romeinen te helpen verdedigen tegen een rivaliserende buur, de Aequi. De senatoren vertelden Cincinnatus dat hij tot dictator was benoemd, een positie die Romeinen hadden gecreëerd voor noodgevallen. De dictator zou de absolute macht hebben, maar zou slechts zes maanden mogen dienen.
  • Lucius Quinctius Cincinnatus was born around 519 BCE in Rome. At that time, Rome was still a small kingdom. Cincinnatus was born into a wealthy patrician family that served as state officials.
  • The moral of the story has served as inspiration even a millennia later. George Washington was described as an American Cincinnatus. He left retirement to lead the Continental Army. When the war was won, rather than seizing power, Washington relinquished his commission and returned to his plantation. After he was elected president, he stepped down after two terms so that the precedent could be set for democracy. Both stories serve as reminders of the importance of politicians putting the country and the interests of the people before themselves.
  • After his victory, Cincinnatus gave up his commission as dictator and returned to his farm. He was lauded for putting the needs of the state before his own, for his humble lack of ambition, and for relinquishing power when he could have tried to hold onto it. Cincinnatus was a symbol of civic virtue.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family