De Groene Partij

Updated: 12/5/2020
De Groene Partij

Storyboard Text

  • DEMOCRATIE VAN GRASROOTS
  • GEWELDIG
  • Politieke macht zou van gewone mensen moeten komen, niet van rijke bedrijven of individuen. Ze zijn tegen het tweepartijenstelsel en vinden dat kiezers meer keuzes moeten hebben.
  • De Groene Partij gelooft in vreedzame diplomatie. Ze zijn anti-oorlog en anti-politiegeweld.
  • SOCIALE GERECHTIGHEID
  • Groen feestje
  • MILIEUBESCHERMING
  • De groene partij gelooft in e kwaliteiten en kansen voor iedereen. Ze staan achter LGBTQ + -rechten en zijn antiracistisch.
  • De partij vindt het tegengaan van de effecten van klimaatverandering van het grootste belang. Dit omvat regelgeving voor fossiele brandstoffen, investeringen in hernieuwbare energie en andere inspanningen om het milieu te sparen.